Tes Pengetahuan Dasar UM-PTKIN 2010 dahulu SPMB-PTAIN 2010 No. 42

BAHASA INDONESIA

SOAL

41. Penulisan kata depan di bawah ini salah, kecuali…

(A) Ibu pergi kepasar setiap pagi.

(B) Ayah pergi kemasjid.

(C) Ayah selalu shalat berjamaah dimasjid.

(D) Saya sedang di rumah nenek ketika paman datang.

(E) Adik suka berdiam diri dikamar.

JAWABAN

41. Jawaban: D

Kata Depan: di, ke, dan (di pisah kecuali kepadadaripadakeluarkemari, dll). Penulisan kata depan dalam kalimat adalah: Saya sedang di rumah nenek ketika paman datang.

SOAL UM-PTKIN

Beli soal UM-PTKIN IPA – PDF
BELI SOAL UM-PTKIN IPS – PDF
Beli Soal UM-PTKIN IPC – PDF
Beli soal UM-PTKIN IPA – Buku
BELI SOAL UM-PTKIN IPS – Buku
Beli Soal UM-PTKIN IPC – Buku

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN, IAIN, STAIN

Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – PDF
Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – PDF
Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – PDF
Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – Buku
Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – Buku
Beli soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – Buku

KUMPULAN SOAL TERKAIT

Kumpulan Soal UN
Kumpulan Soal UM-PTKIN
Kumpulan Soal SPMB Mandiri UIN – IAIN – STAIN
Kumpulan Soal SBMPTN
Kumpulan Soal Sipenmaru Poltekkes
Kumpulan Soal UMPN
Kumpulan Soal UMB-PT
Kumpulan Soal Sekolah Kedinasan

Kumpulan Soal Sekolah Kedinasan

Kumpulan_Soal_Sekolah_Kedinasan
1 Soal USM-STAN atau di kumpulan-soal.com
2 Soal USM-STIS atau di kumpulan-soal.com
3 Soal USM-STSN atau di kumpulan-soal.com
4 Soal SPMB IPDN atau di kumpulan-soal.com
5 Soal SIPENCATAR KEMENHUB atau di kumpulan-soal.com

Kumpulan Soal UMB – PT

Kumpulan_Soal_UMB_PT

 

1 Soal Matematika dan Bahasa atau di kumpulan-soal.com
2 Soal IPA atau di kumpulan-soal.com
3 Soal IPS atau di kumpulan-soal.com

 

Kumpulan Soal UMPN

Kumpulan_Soal_UMPN

 

UMPN REKAYASA

1 Soal Matematika atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Fisika atau di kumpulan-soal.com
3 Soal Kimia atau di kumpulan-soal.com
4 Soal Bahasa Indonesia atau di kumpulan-soal.com
5 Soal Bahasa Inggris atau di kumpulan-soal.com

 

UMPN TATA NIAGA

1 Soal Matematika atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Akuntansi atau di kumpulan-soal.com
3 Soal Ekonomi Terapan atau di kumpulan-soal.com
4 Soal Bahasa Indonesia atau di kumpulan-soal.com
5 Soal Bahasa Inggris atau di kumpulan-soal.com

 

Kumpulan Sipenmaru Poltekkes

Kumpulan_Soal_Sipenmaru
1 Soal Matematika atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Bahasa Inggris atau di kumpulan-soal.com
3 Soal IPA atau di kumpulan-soal.com
4 Soal Bahasa Indonesia atau di kumpulan-soal.com

Kumpulan Soal SBMPTN

Kumpulan-Soal_SBMPTN
1 Soal Tes Kemampuan dan Potensi Sikap Akademik atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Tes Kamampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD SAINTEK) atau di kumpulan-soal.com
3 Soal Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD SOSHUM) atau di kumpulan-soal.com

 

Kumpulan Soal SPMB Mandiri UIN – IAIN – STAIN

Kumpulan_soal_ujian_mandiri
1 Soal Potensi dan Sikap Akademik atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Kebahasaan atau di kumpulan-soal.com
3 Soal Keislaman atau di kumpulan-soal.com
4 Soal IPA atau di kumpulan-soal.com
5 Soal IPS atau di kumpulan-soal.com

Kumpulan Soal UM-PTKIN

Kumpulan_Soal_UM-PTKIN
1 Soal Potensi dan Sikap Akademik atau di kumpulan-soal.com
2 Soal Kebahasaan atau di kumpulan-soal.com
3 Soal Keislaman atau di kumpulan-soal.com
4 Soal IPA atau di kumpulan-soal.com
5 Soal IPS atau di kumpulan-soal.com

Kumpulan soal Ujian Nasional (UN)

Kumpulan_Soal_UN
1 Soal UN SD / MI atau di kumpulan-soal.com
2 Soal UN SMP / MTs atau di kumpulan-soal.com
3 Soal UN SMA / MA (IPA) atau di kumpulan-soal.com
4 Soal UN SMA / MA (IPS) atau di kumpulan-soal.com
5 Soal UN SMK / STM atau di kumpulan-soal.com
6 Soal UN SMK / SMEA atau di kumpulan-soal.com

UIN Jalur UM-PTKIN

Daftar UIN Se-Indonesia

Jalur UM-PTKIN

1 UIN Syarif Hidayatullah atau di kumpulan-soal.com
2 UIN Sunan Kalijaga atau di kumpulan-soal.com
3 UIN Maulana Malik Ibrahim atau di kumpulan-soal.com
4 UIN Alauddin atau di kumpulan-soal.com
5 UIN Sunan Gunung Djati atau di kumpulan-soal.com
6 UIN Sultan Syarif Kasim atau di kumpulan-soal.com
7 UIN Ar-Raniry atau di kumpulan-soal.com
8 UIN Sumatera Utara atau di kumpulan-soal.com
9 UIN Sunan Ampel atau di kumpulan-soal.com
10 UIN Raden Fatah atau di kumpulan-soal.com
11 UIN Walisongo atau di kumpulan-soal.com

 

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

IAIN Jalur UM-PTKIN

Daftar IAIN Se-Indonesia

Jalur UM-PTKIN

1 IAIN Antasari atau di kumpulan-soal.com
2 IAIN Bengkulu atau di kumpulan-soal.com
3 IAIN Datokarama atau di kumpulan-soal.com
4 IAIN Raden Intan atau di kumpulan-soal.com
5 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin atau di kumpulan-soal.com
6 IAIN Surakarta atau di kumpulan-soal.com
7 IAIN Purwokerto atau di kumpulan-soal.com
8 IAIN Ambon atau di kumpulan-soal.com
9 IAIN Bukittinggi atau di kumpulan-soal.com
10 IAIN Imam Bonjol atau di kumpulan-soal.com
11 IAIN Jember atau di kumpulan-soal.com
12 IAIN Mataram atau di kumpulan-soal.com
13 IAIN Padangsidempuan atau di kumpulan-soal.com
14 IAIN Pontianak atau di kumpulan-soal.com
15 IAIN Salatiga atau di kumpulan-soal.com
16 IAIN Samarinda atau di kumpulan-soal.com
17 IAIN Sultan Amai atau di kumpulan-soal.com
18 IAIN Sultan Qaimuddin atau di kumpulan-soal.com
19 IAIN Sultan Thaha Saifuddin atau di kumpulan-soal.com
20 IAIN Syekh Nurjati atau di kumpulan-soal.com
21 IAIN Ternate atau di kumpulan-soal.com
22 IAIN Tulungagung atau di kumpulan-soal.com
23 IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atau di kumpulan-soal.com

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

STAIN Jalur UM-PTKIN

Daftar STAIN Se-Indonesia

Jalur UM-PTKIN

1 STAIN Al-Fatah atau di kumpulan-soal.com
2 STAIN Batusangkar atau di kumpulan-soal.com
3 STAIN Curup atau di kumpulan-soal.com
4 STAIN Gajah Putih atau di kumpulan-soal.com
5 STAIN Jurai Siwo atau di kumpulan-soal.com
6 STAIN Kediri atau di kumpulan-soal.com
7 STAIN Kerinci atau di kumpulan-soal.com
8 STAIN Kudus atau di kumpulan-soal.com
9 STAIN Malikussaleh atau di kumpulan-soal.com
10 STAIN Manado atau di kumpulan-soal.com
11 STAIN Palangka Raya atau di kumpulan-soal.com
12 STAIN Palopo atau di kumpulan-soal.com
13 STAIN Pamekasan atau di kumpulan-soal.com
14 STAIN Parepare atau di kumpulan-soal.com
15 STAIN Pekalongan atau di kumpulan-soal.com
16 STAIN Ponorogo atau di kumpulan-soal.com
17 STAIN Sorong atau di kumpulan-soal.com
18 STAIN Syekh Abdurrahman Sidik atau di kumpulan-soal.com
19 STAIN Watampone atau di kumpulan-soal.com

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

UIN Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

Daftar UIN Se-Indonesia

Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

1 UIN Syarif Hidayatullah atau di kumpulan-soal.com
2 UIN Sunan Kalijaga atau di kumpulan-soal.com
3 UIN Maulana Malik Ibrahim atau di kumpulan-soal.com
4 UIN Alauddin atau di kumpulan-soal.com
5 UIN Sunan Gunung Djati atau di kumpulan-soal.com
6 UIN Sultan Syarif Kasim atau di kumpulan-soal.com
7 UIN Ar-Raniry atau di kumpulan-soal.com
8 UIN Sumatera Utara atau di kumpulan-soal.com
9 UIN Sunan Ampel atau di kumpulan-soal.com
10 UIN Raden Fatah atau di kumpulan-soal.com
11 UIN Walisongo atau di kumpulan-soal.com

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)

IAIN Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

Daftar IAIN Se-Indonesia

Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

1 IAIN Antasari atau di kumpulan-soal.com
2 IAIN Bengkulu atau di kumpulan-soal.com
3 IAIN Datokarama atau di kumpulan-soal.com
4 IAIN Raden Intan atau di kumpulan-soal.com
5 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin atau di kumpulan-soal.com
6 IAIN Surakarta atau di kumpulan-soal.com
7  IAIN Purwokerto atau di kumpulan-soal.com
8 IAIN Ambon atau di kumpulan-soal.com
9 IAIN Bukittinggi atau di kumpulan-soal.com
10 IAIN Imam Bonjol atau di kumpulan-soal.com
11 IAIN Jember atau di kumpulan-soal.com
12 IAIN Mataram atau di kumpulan-soal.com
13 IAIN Padangsidempuan atau di kumpulan-soal.com
14 IAIN Pontianak atau di kumpulan-soal.com
15 IAIN Salatiga atau di kumpulan-soal.com
16 IAIN Samarinda atau di kumpulan-soal.com
17 IAIN Sultan Amai atau di kumpulan-soal.com
18 IAIN Sultan Qaimuddin atau di kumpulan-soal.com
19 IAIN Sultan Thaha Saifuddin atau di kumpulan-soal.com
20 IAIN Syekh Nurjati atau di kumpulan-soal.com
21 IAIN Ternate atau di kumpulan-soal.com
22 IAIN Tulungagung atau di kumpulan-soal.com
23 IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atau di kumpulan-soal.com

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)

STAIN Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

Daftar STAIN Se-Indonesia

Jalur Ujian Mandiri atau SPMB

1 STAIN Al-Fatah atau di kumpulan-soal.com
2 STAIN Batusangkar atau di kumpulan-soal.com
3 STAIN Curup atau di kumpulan-soal.com
4 STAIN Gajah Putih atau di kumpulan-soal.com
5 STAIN Jurai Siwo atau di kumpulan-soal.com
6 STAIN Kediri atau di kumpulan-soal.com
7 STAIN Kerinci atau di kumpulan-soal.com
8 STAIN Kudus atau di kumpulan-soal.com
9 STAIN Malikussaleh atau di kumpulan-soal.com
10 STAIN Manado atau di kumpulan-soal.com
11 STAIN Palangka Raya atau di kumpulan-soal.com
12 STAIN Palopo atau di kumpulan-soal.com
13 STAIN Pamekasan atau di kumpulan-soal.com
14 STAIN Parepare atau di kumpulan-soal.com
15 STAIN Pekalongan atau di kumpulan-soal.com
16 STAIN Ponorogo atau di kumpulan-soal.com
17 STAIN Sorong atau di kumpulan-soal.com
18 STAIN Syekh Abdurrahman Sidik atau di kumpulan-soal.com
19 STAIN Watampone atau di kumpulan-soal.com

SOAL UJIAN MANDIRI/SPMB UIN-IAIN-STAIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (PDF)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) 2016 (Buku)

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) 2016 (Buku)

KUMPULAN SOAL UM-PTKIN EDISI 5 TAHUN

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (PDF)

Beli Soal UM-PTKIN IPA 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPS 2016 (Buku)

Beli Soal UM-PTKIN IPC 2016 (Buku)